Colour: 
Keywords: 
Page Type: 
Thumbnail Image: 
Te paheketanga ōhanga, te pakanga me te noho taone, ngā tau 1930 ki ngā tau 1960
Footnote citations: