Custom Weight: 
ENZ-RESOURCE resource ID: 
Thumbnail Image: 
Te Kura Māori o Te Kūiti, takiwā o te tau 1900
Large Image: 
Te Kura Māori o Te Kūiti, takiwā o te tau 1900
Institution Name: 
Collection: 
Reference: 
Resource Type: 
Themes: 
institution or collection: