Colour: 
Keywords: 
Page Type: 
Thumbnail Image: 
Te whakamauitanga o te taupori, 1900–1945
Footnote citations: