Colour: 
Keywords: 
Page Type: 
Thumbnail Image: 
Te urutātanga hauora, 1769 ki te 1901
Footnote citations: