Te Tai – Treaty Settlement Stories

Te Tai Ngā Kōrero Whakatau O Te Tiriti

He kaupapa ā motu hei whakatō i te māramatanga me te whakahōhonu ake i te mōhio ki ngā whakataunga Tiriti me ōna awe

He aha ngā whakataunga Tiriti?
Rauemi mātauranga

Nā ngā iwi me te Manatū Taonga i whakaari mai a Te Tai

Māori